Hizmetler

Hemoroidde Lazer ve Radyofrekans Tedavisi

Hemoroidde Lazer ve Radyofrekans Tedavisi

LAZER VE RADYOFREKANS YÖNTEMİYLE HEMOROİDDEN 1 GÜNDE KURTULABİLİRSİNİZ.

Hastanemizde hemoroid ameliyatları lazer ve radyofrekans yöntemleriyle yapılmaktadır. Bu yöntemlerin eski cerrahi yönteme göre üstünlükleri çok belirgin bir şekilde saptanmıştır. En önemli farklılığı , ameliyat sonrası ağrının çok daha az olması, kanama olmaması ve hastaneden taburcu olma süresinin çok daha kısa sürede gerçekleşmesidir. Hastanede sadece 1 gün yatmak yeterli olmaktadır.

Hemoroid nedir?

Hemoroidler esasında bir hastalık olmayıp anal kanalda doğuştan var olan zengin damarsal oluşumlardır. İsteğe bağlı dışkılama için önemli görev üstlenirler. Anal kanalın sağ ön, sağ arka ve sol yan kesiminde bulunan ve bağ dokusundan zengin bu damarsal oluşumlar istirahat halinde tıkaç görevi görerek dışkının tutulmasında rol alırlar. Kollajen lifleri ile mukozanın altındaki yerlere tutunurlar. Fibroelastik dokunun bozulması sonucu hemoroidal yastıkçıklar aşağıya doğru sarkarlar. Ikınma hemoroidin ortaya çıkmasında en önemli etkendir. Ikınma ile hemoroidlerde basınç artışı meydana gelir ve asılı oldukları yerlerinden aşağıya doğru sarkarlar. Böylece hemoroid hastalığı ortaya çıkar.

Hemoroide neler neden olur?

Posalı gıdalardan fakir beslenme, şişmanlık, kabızlık, ishal hemoroidal hastalığını arttıran başlıca sebeblerdir.

Kaç çeşit hemoroid var?

2 çeşit . İç ve dış hemoroidler . İç hemoroidler kendi arasında, anal kanaldan çıkmayanlar evre 1, defekasyonla çıkıp kendiliğinden tekrar anal kanala girenler evre 2, anal kanaldan dışarıya çıkıp ancak el yardımı ile içeri itilenler evre 3 ve anal kanaldan dışarı çıkıp hiçbir şekilde itilemeyenlerde evre 4 olarak adlandırılır. Dış hemoroidler genellikle semptom vermezler. Ancak anal kaşıntı ve tromboz ile hastaneye başvurabilirler.

Hemoroidin belirtileri nelerdir?

Hastalığın ana bulgusu kanama ve dışarıya sarkmadır. Eğer infeksiyon ve pıhtı yoksa hemoroidlere bağlı ağrı olmaz. Kanama çoğunlukla dışkılama ile beraberdir ve açık kırmızı renklidir.

Hemoroidde ne tür tedaviler uygulanmaktadır?

Hemoroid tedavisi evresine göre yapılır:

Evre 1,2 ve bazı erken evre 3 hastalara başlangıçta konservatif (ilaç ve öneriler) tedavi uygulanır. Posadan zengin diyet, düzenli ve rahat dışkıya çıkma, dinlenme ve sıcak oturma banyoları hemoroid semptomlarını azaltır fakat tedavi edici değildir. Lokal topikal kremlerin ve sistemik etkili ağız yolu ile alınan tabletlerin etkileri sınırlıdır.

Hemoroid yukarıda belirtilen yollarla giderilemediğinde, gidişata göre tedavi; şekil olarak bozulan ve aşağıya sarkmış hemoroidlerin eski yerine tesbit edilmesi şeklinde olmaktadır. Doğal olarak, en etkili tespit yöntemi cerrahi olarak bu hemoroid pakelerini çıkarmaktır. Bilinen mukozal tesbit yöntemleri; band ligasyonu, skleroterapi, infrared koagülasyon, kryoterapi, elektrokoagülasyon, Nd Yag lazer dir. Tüm bu tedaviler hastanın hastaneye yatmasına gerek kalmadan uygulanır. İyileşme süreleri kısadır ancak tam iyileşme oranı %70-80 düzeyinde ve tekrarlama oranı oldukça yüksektir. Bunlar içerisinde lastik band ligasyonu en uygun olanıdır.

Evre 3-4 ve diğer tedavilere cevap vermeyen evredeki hemoroidlerde cerrahi tedavi uygulanır. Bu işlem yapılırken anal sfinkterlerin korunması ve hemoroidler üç kadrandan çıkarılırken arada sağlam mukoza bırakılması önemlidir. Bu nedenle işlem bu konuda tecrübeli ellerde yapılmalıdır. Eğer sfinktere zarar verilirse gaz ve gaita kaçırma yaklaşık %1-5 oranında görülür. Yine sağlam mukoza bırakılmaması, konulan dikişlere bağlı ameliyat sonrası ağrı ve ileri dönemde anal kanalda darlık meydana gelir. Bu ameliyatlardan sonra kanama, ağrı ve abse gelişme riski vardır. Hastalar erken dönemde kanama ve ağrıdan şikayetçi olurlar.

Son yıllarda hemoroidlerin cerrahi tedavisinde yeni bazı cihazlar ve yöntemler uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerden en önemlisi ligasure (radyofrekans) ile hemoroidlerin çıkarılmasıdır.

Ligasure (radyofrekans) nedir?

Hemoroidal hastalığın tedavisinde en güncel ve en başarılı tedavi yöntemlerinden biridir. Ultrasound dalgaları kullanılarak yapılan bir işlemdir. Klasik cerrahi yöntemlere belirgin üstünlükleri vardır. Hemoroidal pakeler cihazın iki ucu arasında ultrasound dalgalarının titreşimi ile kesilerek çıkartılırlar. Bu işlem sırasında kanama olmamaktadır.

Lazer Tedavisi nedir?

Hemoroid hastalığı tedavisinde dünyada kullanılan son teknoloji lazer tedavisidir. Lazer tedavisi haricinde genelde koter (elektrikle yakmaya yöneliktir) uygulamasına sıklıkla rastlanır. Ancak lazer uygulaması bundan çok farklıdır. Lazerle doğrudan hemoroidler tedavi edilebilmektedir. Klasik yöntemlere oranla lazerle tedavinin avantajları vardır.

En büyük avantaj ameliyat sonrasında ağrı diğer yöntemlere oranla çok düşük hissedilir. Lazerle hemoroid tedavisinde ameliyat süresi diğer yöntemlere nazaran çok daha kısadır. Özellikle 2. ve 3. evrelerde yapılan lazer ameliyatları çok daha başarılı olmaktadır. Ameliyattan sonra hasta işine çok daha çabuk dönebilmektedir. Kesip çıkarma işlemi olmadığından işleme bağlı ödemin geçmesi birkaç hafta sürebilmektedir. Radyofrekans yöntemine göre biraz daha maliyeti yüksektir.

Avantajları nelerdir?

Tıp dünyasında birçok alanda kullanıma giren lazer ve radyofrekans ile yapılan hemoroid ameliyatlarının diğer eski cerrahi yöntemi ile karşılaştırıldığında ameliyat sonrası kanamanın, ağrının daha az veya hiç olmadığı, ameliyat sonrası kullanılan ağrı kesicilere çok az ihtiyaç olduğu, hastaların işlerine çok daha erken döndükleri tespit edilmiştir. Hastaya cihazın özelliğinden dolayı bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bu konuda deneyimli ancak belirli merkezlerde harmonic scalpel ile hemoroid ameliyatları yapılabilmektedir.

Fahri YILMAZ

Genel Cerrahi Uzmanı