Hizmetler

KASIK FITIKLARI

KASIK FITIKLARI

KASIK FITIĞI


Fıtık, karın duvarındaki zayıf bir noktadan karın içinde bulunan organ ya da dokuların karın duvarı dışına doğru bir şişlik oluşturmasıdır.Eğer bu fıtık kasık bölgesinde oluşursa bunlara KASIK FITIĞI adını veriyoruz.  

Kasık fıtıkları her yaşta ortaya çıkabilir.Doğuştan da olabilir.Bu durumda doğumdan hemen önce veya doğumu takiben kısa bir süre içinde kapanması gereken kasık kanalının açık kalması ve buradan fıtık gelişmesi söz konusudur.Kasık fıtıkları her iki cinste de görülmesine rağmen erkeklerde daha fazla görülür.Kasık fıtıklarının tipleri olmakla birlikte bu konu daha çok cerrahları ilgilendirdiği için burada çok detaya girilmeyecektir.İndirekt fıtıklar gençlerde,direkt fıtıklar yaşlılarda ve femoral fıtıklar ise kadınlarda daha fazla görülürler.

Fıtık Neden Olur?

Kasık fıtığı neden ortaya çıkar?Fıtık oluşabilmesi için şahısta fıtık oluşmasına zemin hazırlayan bir alt yapı olması gerekir.Fıtığın görüldüğü bölgeler zaten her insanda doğuştan nispeten zayıf bölgelerdir ki insan cinsinde bu bölgelerde fıtık oluşması için bir eğilim vardır.Bazı insanların bağ dokuları zayıftır.Dokularının sağlamlığını sağlayan bazı doku elemanları eksiktir.İşte bu insanlarda fıtığın oluşmasını kolaylaştıran bazı hastalıklar ve durumlar da var ise fıtık oluşmaya başlar.Kabaca belirtmek gerekirse karın içi basıncının artışına yol açan her hastalık ve durum fıtık oluşumuna yardım eder.Bunlardan bazıları yaşlılık,müzmin eritici hastalıklar(Kanser,şeker hastalığı,siroz vb),şişmanlık ya da aşırı zayıflık,öksürükle giden solunum sistemi hastalıkları(Müzmin bronşit),kabızlıkla seyreden barsak hastalıkları(Kolit vb),zor idrar etmeye neden olan alt idrar yolu hastalıkları(Prostat büyümesi),ağır yük kaldrmayı gerektiren bir işte çalışma dır.

Belirtiler:

Kasık fıtıkları kasık bölgesinde ortaya çıkıp kaybolan şişlik tarzında kendini belli eder.Ağrı da yapabilir ancak kasık bölgesinde her ağrıyı fıtığa bağlamak yanlıştır.Kasık bölgesinde ağrıya neden olan birçok hastalıklar vardır.Fıtıklar ancak çok büyüdüklerinde ve karın içine gidemediklarinde ağrıya neden olurlar ki ağrı fıtık kesesi içine giren organ ya da dokuların sıkışması nedeniyle ortaya çıkar.

Kasık Fıtığı Tedavisi:

Kasık fıtıklarının tedavisi cerrahidir.Fıtığın ilaçla tedavisi yoktur.Ameliyat edilmeyen fıtıklar giderek büyürler ve boğulma gibi daha büyük ve tedaviyi zorlaştıran sorunlara yol açarlar.Bu nedenle hangi tip fıtık olursa olsun ve hangi yaşta görülürse görülsün fıtık en kısa sürede ameliyat edilerek tedavi edilmelidir.

Fıtık ameliyatları genel veya lokal anestezi altında yapılabilir.Bugün önerilen lokal anestezi altında yapılmasıdır.Hangi tip anestezinin uygulanacağı konusunda hastanın da tercihi göz önünde bulundurulmaktadır.

Ameliyat için özel bir hazırlık gerekmez,hastanın 4-5 saat süreyle aç kalması yeterlidir.Ameliyat öncesi yapılması gereken tetkiklerin tamamlanmasını takiben hastalar ameliyata alınırlar.Fıtık ameliyatlarında uygulanan teknikler çok çeşitlidir.Ameliyat açık ya da laparoskopik tekniklerle mümkündür.Daha önceleri kasıktaki zayıf bölge hastaların kendi vücut yapı ve dokuları kullanılarak tamir ediliyordu ancak 90 yılların başından itibaren fıtık tamirlerinde yama kullanılmaya başlanmıştır ve bu sayede daha önce %25 lere varan nüks ihtimali %1 lerin altına indirilmiş durumdadır.Fıtık ameliyatlarından sonra fıtık tekrar oluşabilir ancak görüldüğü gibi bu ihtimal yama kullanılmaya başlandıktan sonra en aza inmiş durumdadır.Kullanılan yamalar polipropilen adı verilen yapay bir maddeden üretilmektedirler.Yamalar başka yapay maddelerden(mersilen,polyester vb) de üretilebilmektedir ancak en çok kullanılanları propilenden yapılmış olanlarıdırlar.Yamalar vücut tarafından kolaylıkla kabul edilirler ve çoğu kez bir yan etkiye neden olmazlar.Enfeksiyona da yol açmazlar.Ameliyat sırasında yama zayıf olan bölgeye yani kasık kanalına yerleştirilir ve ipliklerle tespit edilir.Vücudumuz birçok delik ihtiva eden bu yamanın deliklerini yeni doku ile doldurur ve sonuçta kasıkta sağlam bir destekleyici tabaka oluşması gerçekleşir.Yamalı onarımlarda nüks oranlarının düşük olması yanı sıra hastalar süratle iyileşirler ve kısa sürede iş güçlerine dönerler.Ameliyat sonu ağrıları çok az olur.Fıtık ameliyatı geçiren halter sporcuları ameliyattan 3 ay sonra halter kaldırabilmektedirler.Bu ameliyat lokal anestezi altında yapıldığı takdirde hastalar ameliyattan 3-4 saat sonra evlerine gönderilebilirler.Lichtenstein adı verilen bu ameliyat tekniği Amerika Birleşik Devletlerinde kasık fıtığı hastalarının % 90 ında uygulanmakta olan tekniktir.Cilt dikişleri gizli dikiş tekniği ile konduğundan hastalar 2 gün sonra banyo yapabilirler.
 

Ameliyat sonu dönemde hastaların dikkat etmesi gereken bir durum yoktur.Normal beslenirler ve tedbir olarak 1-2 ay kadar çok ağır yük kaldırmamaları tavsiye edilir.1 ay sonra hafif sporlara başlayabilirler.Hastalar 1 hafta sonra normal günlük aktivitelerine dönmelidirler.

Çocuklarda kasık fıtıklarının tedavisi yine ameliyatla olmakla birlikte kullanılan cerrahi yöntem erişkinlerdekinden farklıdır.Çocuklarda sadece fıtık kesesi bağlanır ve yama konmadan ya da tamir yapılmadan ameliyat sonlandırılır.